Održivost

Header sustainability

Srž svega što radimo

Održivost je dio DNK naše tvrtke i koristimo 17 ciljeva održivog razvoja UN-a kao opće smjernice.

Savladavanje složenih izazova

Projektiranje, izgradnja i upravljanje projekata koji proizvodi zelenu energiju je vrlo složeno jer postoji mnogo interesnih skupina uključenih u proces. Od vlasnika zemlje, kroz razgovor s državnim službama sve skupa čini kompliciran proces investiranja, izgradnje i upravljanja.

Razvoj projekata s obnovljivom energijom uključuje mnoge zahtjevne discipline, ali njima se mora ovladati ako želimo da naš planet ima održivu budućnost.

Ova stavlja velike zahtjeve pred nas da upotrijebimo naša iskustva i visoke etičke standarde u svemu što radimo, kao radno mjesto ali i kao pokretači i graditelji elektrana koje će biti operativne puno godina. Održivost je srž našeg posla, koji je razlog zažto smo usko povezani s UN ciljevi-ma održivog razvoja.

Dijeljenje ciljeva na globalnoj razini

17 ciljeva UN-a za održivi razvoj poziv su na djelovanje svih zemalja - siromašnih, bogatih i sa srednjim prihodima - za promicanje blagostanja uz zaštitu planete i ljudi širom svijeta.

To podržavamo u WindSpace-u. Od SDG-a nastojimo stvoriti određene rezultate u okviru sljedećih ciljeva:

Un 5

Ravnopravnost spolova

Mi smo tvrtka koja prolazi ekspanziju i snažan rast. To znači da regrutiramo i zapošljavamo osoblje, što nam pruža priliku da se bavimo pitanjima raznolikosti i jednakosti spolova. Naš cilj je postići što pravednije i inkluzivnije radno mjesto.

Un 7

Pristupačna i čista energija za sve

Veliki udio svjetskih emisija stakleničkih plinova nastaje kao rezultat metoda koje koristimo za vađenje, pretvaranje i korištenje fosilne energije. WindSpace doprinosi smanjenoj upotrebi fosilne energije stvarajući obnovljive izvore energije u velikoj mjeri. To također potiče razvoj tehnologije uz kontinuiranu povećanu učinkovitost i sve niže troškove.

Un 8

Dostojan rad i ekonomski rast

Naši zaposlenici zaposleni su u zemljama koje karakteriziraju dobri uvjeti za zapošljavanje. Međutim, mi angažiramo različite podizvođače koji zauzvrat mogu zaposliti osoblje iz zemalja koje nemaju uvijek istu tradiciju poštenih uvjeta rada. Stoga imamo važnu ulogu u postavljanju zahtjeva za pristojne radne uvjete u cjelokupnom lancu vrijednosti dobavljača. Kod uspostavljanja vjetroelektrana, lokalni dobavljači se moraju angažirati u mjeri u kojoj ispunjavaju zahtjeve u pogledu kvalitete i konkurentnih cijena.

Un 9

Industrija, inovacije i infrastruktura

Industrije i infrastruktura trebaju postati više održive. WindSpace neprestano radi na razvoju svoga posla kroz inovacije i koristeći najnoviju tehnologiju. To je razlog zbog kojeg kontinuirano prisustvujemo  na industrijskim sajmovima te smo članovi važnih industrijskih organizacija kako bi proširili svoju mrežu i znanje.

Un 12

Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Naši ugovori s dobavljačima sadrže zahtjeve da oni moraju biti u skladu s zakonodavstvom države u vezi s okolišem, zdravljem i sigurnošću, radnim pravom, mitom i korupcijom, a ujedno u skladu s našim kodeksom ponašanja, kako u pogledu vlastite tvrtke, tako i onih koje oni angažiraju kao podizvođače. U slučaju kršenja zakona, potrebne su korektivne mjere ili će u protivnom ugovor biti raskinut.

Un 13

Klimatsko djelovanje

Emisija stakleničkih plinova i dalje raste, što ima ozbiljne posljedice za ekosustave, zakiseljavanje oceana, sigurnost ljudi, proizvodnju hrane, opskrbu vodom, zdravljem i povećan rizik od prirodnih katastrofa. Poslovanje tvrtke WindSpace govori o proširenju nove generacije obnovljive energije kako bi doprinijelo smanjenju stakleničkih plinova.