Održivost

Header sustainability

Srž svega što radimo

Održivost je dio DNK naše tvrtke i koristimo 17 ciljeva održivog razvoja UN-a kao opće smjernice.

Savladavanje složenih izazova

Projektiranje, izgradnja i upravljanje projektima zelene energije je vrlo složen izazov, jer u proces je uključeno više sudionika. Od početnog dijaloga s poduzetnicima, preko dijaloga s vlastima, podugovarateljima i investitorima, preko kompliciranih investicijskih procesa, izgradnje i poslovanja moramo osigurati uspješan završetak uzimajući u obzir sve interese.

Postaje još izazovniji kada se WindSpace, zajedno s Elysium Nordic-om, preseli u područje vrhunske tehnologije koja se istovremeno razvija i realizira.

Solarni parkovi, visokotehnološka i reciklaža zahtjevne su discipline koje treba savladati ako želimo da planeta ima održivu budućnost.

To nam postavlja velike zahtjeve da se oslanjamo na svoje veliko iskustvo, raznolike sposobnosti i visoke etičke standarde u svemu što radimo. I kao radno mjesto i kao inicijator, dizajner i konstruktor postrojenja koja će raditi još mnogo godina. Održivost je u središtu našeg poslovanja, zbog čega smo u velikoj mjeri usklađeni s ciljevima UN-ovog održivog razvoja.

Dijeljenje ciljeva na globalnoj razini

17 ciljeva UN-a za održivi razvoj poziv su na djelovanje svih zemalja - siromašnih, bogatih i sa srednjim prihodima - za promicanje blagostanja uz zaštitu planete i ljudi širom svijeta.

To podržavamo u WindSpace-u. Od SDG-a nastojimo stvoriti određene rezultate u okviru sljedećih ciljeva:

Un 5

Ravnopravnost spolova

Mi smo tvrtka koja prolazi ekspanziju i snažan rast. To znači da regrutiramo i zapošljavamo osoblje, što nam pruža priliku da se bavimo pitanjima raznolikosti i jednakosti spolova. Naš cilj je postići što pravednije i inkluzivnije radno mjesto.

Un 7

Pristupačna i čista energija za sve

Veliki udio svjetskih emisija stakleničkih plinova nastaje kao rezultat metoda koje koristimo za vađenje, pretvaranje i korištenje fosilne energije. WindSpace doprinosi smanjenoj upotrebi fosilne energije stvarajući obnovljive izvore energije u velikoj mjeri. To također potiče razvoj tehnologije uz kontinuiranu povećanu učinkovitost i sve niže troškove.

Un 8

Dostojan rad i ekonomski rast

Naši zaposlenici zaposleni su u zemljama koje karakteriziraju dobri uvjeti za zapošljavanje. Međutim, mi angažiramo različite podizvođače koji zauzvrat mogu zaposliti osoblje iz zemalja koje nemaju uvijek istu tradiciju poštenih uvjeta rada. Stoga imamo važnu ulogu u postavljanju zahtjeva za pristojne radne uvjete u cjelokupnom lancu vrijednosti dobavljača. Kod uspostavljanja vjetroelektrana, lokalni dobavljači se moraju angažirati u mjeri u kojoj ispunjavaju zahtjeve u pogledu kvalitete i konkurentnih cijena.

Un 9

Industrija, inovacije i infrastruktura

Industrija i infrastruktura trebaju postati održiviji. WindSpace kontinuirano radi na razvoju svog poslovanja kroz inovacije i korištenje najnovijih tehnologije. To se posebno odnosi na našu najnoviju inicijativu u recikliranju otpada visokom tehnologijom kroz Elysium Nordic, gdje je naša ambicija biti pokretač potpuno novog pristupa recikliranju velikih razmjera.

Un 12

Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Naši ugovori s dobavljačima sadrže zahtjeve da oni moraju biti u skladu s zakonodavstvom države u vezi s okolišem, zdravljem i sigurnošću, radnim pravom, mitom i korupcijom, a ujedno u skladu s našim kodeksom ponašanja, kako u pogledu vlastite tvrtke, tako i onih koje oni angažiraju kao podizvođače. U slučaju kršenja zakona, potrebne su korektivne mjere ili će u protivnom ugovor biti raskinut.

Un 13

Klimatsko djelovanje

Emisija stakleničkih plinova i dalje raste, što ima ozbiljne posljedice za ekosustave, zakiseljavanje oceana, sigurnost ljudi, proizvodnju hrane, opskrbu vodom, zdravljem i povećan rizik od prirodnih katastrofa. Poslovanje tvrtke WindSpace govori o proširenju nove generacije obnovljive energije kako bi doprinijelo smanjenju stakleničkih plinova.